What a Mental Coach is NOT

What a Mental Coach is NOT

Mental coaching staat voor de individuele begeleiding door een coach van mentale processen om persoonlijke objectieven te bereiken. Het maakt gebruik van cognitieve methodes om nieuwe oplossingen te genereren en innerlijke beperkingen te overwinnen.

Ben je geblokkeerd? Zie je geen uitweg meer? Heb je het gevoel dat je de limieten van je verstand bereikt hebt, dat je iets net niet kan bevatten dat belangrijk is? De eerste stap zal zijn het proberen vatten los te laten met je verstand, en het weten te laten komen vanuit andere delen van jezelf. Mental coaching helpt je om dit proces van het mentale naar het gevoelsmatige en actiegerichte te faciliteren, en om de drie zijnswijzen te verenigen.